หน้าแรก / บุคลากร
ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
(13 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน)
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
(4 พฤษภาคม 2560 - 3 พฤษภาคม 2564)
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
(4 กุมภาพันธ์ 2556 - 3 พฤษภาคม 2560)
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์
คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
(26 พศจิกายน 2551-3 กุมภาพันธ์ 2556 )