หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาเอก

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 590,000 บาท อ่านเพิ่มเติม…

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)   ระหว่างวันที่  10 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 
https://admission.swu.ac.th/ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-169-1004

*ในวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบจะปิดรับสมัครในเวลา 18:00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อน 22.00 น.

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าเล่าเรียนสามารถดูผ่านเว็บไซต์ swu.ac.th ได้ทันที อ่านเพิ่มเติม